>
Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

TRANSVERSE bvba

Transverse BVBA

Sociale Zetel: Morgenlandstraat 72 – 1040 Brussel (Etterbeek) - BELGIE

TRANSVERSE is een berooft vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan het aandelenkapitaal van 18.600€ is.

No van onderneming: 0818 108.688. 

No van BTW: BE-0818 108.688.

De hoofdverantwoordelijke van de website: De Heer Fabien Bedaton
©Transverse sprl 2024 - Rue de l'Orient 72 - 1040 Bruxelles