>
Wie zijn wij ?

Wie zijn wij ?

De hoofdlijn van de maatschappij is het management van een project, ofwel met een persoon, ofwel met een groep project, in functie van het te beheren scope.  De VISIE voor de onderneming: Een PROJECT MANAGEMENT STRUCTUUR voor  projecten > 10 mio€ voorstellen.


TRANSVERSE is een engineeringbureau, die een dwarse (transversale) ervaring ontwikkelt over 4 hoofdlijnen:  - het beleid van projecten: ongeacht de sector, de vereisten over verschillende departementen  evenals hiërarchische niveau's te coördineren rond een gemeenschappelijk doel.

  • de sector van activiteit: Energie, Luchtvaartkunde, Auto-en Staalindustrie.
  • de geografische ligging: projecten die in België, Duitsland, Denemarken, Engeland worden geleid,…
  • de mededeling: geen successen zonder faculteit van communicatie in steeds meer internationale projecten. Het beheersen van verschillende talen is dus een even primordiaal aspect: F/D/ENG/DK/NL. 

De onderneming, opgericht in 2009, is zeer gevoelig voor twee fundamentele elementen. Enerzijds luisteren naar de klant. Anderzijds het project van het begin tot op het einde in handen houden . Dat heeft onze reputatie gedaan. Een groot deel van ons activiteit is te danken aan vaste klanten , of dankzij klanten die over ons spreken.

©Transverse sprl 2024 - Rue de l'Orient 72 - 1040 Bruxelles